Jdi na obsah Jdi na menu
 


Původ Mainských mývalích koček

20. 9. 2009

Původ mainských mývalích koček

 

    Mainské mývalí kočky patří k nejstarším přírodním plemenům v Severní Americe. Jsou pokládány za „národní“ kočku státu Maine.

 Původně byly maiskými kočkami nazývána pouze tzv. brown tabbies – podle dnešního názvosloví black tabbies – černě tygrované nebo mramorované. Kočky jiných zbarvení byly označovány jako Maine Shags (mainské chundelaté).

  V 17. a 18. století připluly v průběhu osídlování Nové Anglie (stát Maine  na východním pobřeží USA) s prvními přistěhovalci  také kočky z celé Evropy. Zdroj těchto lodních koček trval po celou dobu, kdy ve státě Maine vzkvétal loďařský průmysl. nešlo tedy o ojedinělé importy, ale o neustálý příliv "nové krve". jedním ze zdrojů těchto koček je skutečně Francie, jak dokládá korespondence F.R. pierceové, chovatelky Mainů z 19. století. Protože klima státu Maine je vělmi drsné, pouze nejodolnější jedinci přežili třeskuté zimy. Nicméně tyto kočky byly svými majiteli, lodními kapitány, kuchaři a námořníky opečovávány, protože sloužily kromě jiného i jako zdroj peněz, neboť byly v přístavech směňovány za jiné zboží. Díky této péči a přírodní selekci se mainské kočky vyvinuly ve velké, robustní kočky s hustou srstí odpuzující vodu a silnou konstitucí.

  K původu plemene se váže mnoho velmi fantastických příběhů, které ovšem, samozřejmě, patří do říše legend a bájí. Jednou z nejznámějších je, že mainské mývalí kočky jsou potomky z páření domácích koček a medvídků mývalů. Další příběh hovoří o tom, že kočky dostaly své jméno podle lodního kapitána Coona, který byl zodpovedný za to, že byly kočky dopraveny na pobřeží sdtátu Maine či dokonce, že se jedná o potomky koček královny Marie Antoinetty, která chtěla uprchnout z Francie v době Velké Francouzské Revoluce a jako předvoj do nového domova ve Wiscassetu, ve státě Maine poslala své milované kočky. Jak známo z historie, už za nimi nikdy sama nedoplula.

 

  První literárně doložená zmínka  o mainských mývalích kočkách pochází z roku 1864, kdy F. R. Pierceová zmiňuje mainského mývalího kocoura Captain Jenks of the Horse Marines. Mainské kočky baly také prvními kočkami soutěžícími na výstavách v Bostonu a New Yorku a přímořských městech a městečkách na pobřeží státu Maine. Kočička brown tabby jménem Cosie se stala nejlepší kočkou na výstavě v roce 1895 v Madison Square Garden. Paní piuerceová uvádí, že nejlépe se těmto kočkám daří právě v pobvřežních oblastech státu Maine, kde je pro ně příznivé klima s dostatkem ozónu a chladné zimy, které kočkám prospívají.

Ze státu Maine byly kočky dováženy do Evropy, především pak do Anglie a šířily se i do vnitrozemí státu Maine a celé Ameriky.

 

Popularita mainských mývalích koček však měla mezi chovateli na počátku 20. století krátké trvání. Zastínily je totiž huňatější a impozantnější perské kočky. Přestože mainské mývalí kočky byly v Nové Anglii stále velice oblíbené, k renesanci jejich obliby došlo až v 50. tech 20. století. V roce 1968 šest nadšených chovatelů založilo Maine Coon Breeders and Fanciers Association (MCBFA), aby uchovalo a ochránilo toto plemeno. Dnes má MCBFA přes 1000 členů a 200 chovatelů. Prvními kluby, které uznaly mainské mývalí kočky byly  the Canadian Cat Association a the American Cat Association v roce 1967, mezi posledními byla CFA v roce 1976.

 

   Historie plánovaného chovu je tedy poměrně nedávná. Chovatelé se snaží zachovat přírodní vzhled plemene, zachovat mohutnost a robustnost plemene. Ideální mainská kočka je silná, a zdravá.

 

Většina současných chovatelů  je však přesvědčena, že mainské mývalí kočky vznikly přirozeným výběrem, kdy se spolu křížily původní krátkosrsté domácí kočky a zá ořské dlouhosrsté, možná i kočky angorského typu dovezené do Nové Anglie námořníky či dlouhosrsté dovezené Vikingy. Maine Cooni jsou vzhledem velmi podobní Norským Lesním kočkám a kočkám sibiřským. Toto může být přičítáno podobné evoluci- vzhledu nepříbuzných druhů při podobném životním prostředí, vybraném pro podobné charakteristiky a výsledkem jsou podobná zvířata.

 

zdroj:

http://en.wikipedia.org/wiki/Maine_Coon

http:///www.fanciers.com/breed-faqs/maine-coon-faq.html