Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z historie organizovaného chovatelství v ČR

20. 9. 2009

 

 

Z historie chovatelství v České republice

 

     V České republice se chovaly ušlechtilé kočky, zejména siamské, již před druhou světovou válkou. První doložená výstava ušlechtilých koček se konala v roce 1926 v Praze u Zlaté husy, zde posuzování neprobíhalo. Druhou doloženou výstavou, tentokrát již s posuzováním, je výstava ze srpna 1938 v Karlových Varech, kterou pořádal 1. DEKZV. Posuzoval zakladatel 1. DEKZV a dlouholetý předseda tohoto německého klubu, pan Konrád Hirschmann.

     V letech 1966 a 1967 se začínaly konkretizovat snahy o organizování chovatelů koček v naší zemi. V listopadu 1966 byla uspořádána celosvazová výstava drobného zvířectva v areálu pražského výstaviště. V rámci této výstavy se konala i první poválečná výstava koček s mezinárodní účastí. V lednu 1967  byla v Praze založena první základní organizace chovatelů ušlechtilých koček a téhož roku v Brně další. V témže roce se připojili ještě litvínovští chovatelé.

     Další výstava s mezinárodní účastí se konala v prosinci 1967 v Brně. První mezinárodní výstava ušlechtilých koček se konala ve dnech 22. a 23. března 1969 v Praze. Bylo přihlášeno 116 zvířat. Ny výstavě převažovala krátkosrstá plemena. V listopadu 1968 bylo tehdejší Československo přijato za řádného člena FIFe. Prvním mezinárodním posuzovatelem byl ještě před vznikem organizovaného chovatelství u nás pan Karel Trojan. Prvními posuzovateli po přijetí do FIFe Dr. Albert Pintera, autor dosud nepřekonané publikace o chovu koček Kočky, kocouři a koťata a Dr. Hofmannová. Svou zkoušku složili na 3. MVUK SCHK v Brně v roce 1971.

      

 

 

Výstavy koček

 

     Chovatelé se již od počátků organizované činnosti snažili předvést svá zvířata na veřejnosti na výstavách, kde by si mohli navzájem porovnat své chovatelské úspěchy.

     První výstava ušlechtilých koček byla uspořádána v roce 1871 v Crystal Palace v Londýně a v roce 1889 se stala nejlepší kočkou výstavy "Best in the Show" čtrnáctiletá modře žíhaná kočka The Old Lady. Ještě dříve však byly v Americe konány výstavy zemědělské, kdy byly jako pracovní plemeno vystavovány i mainské mývalí kočky. Záhy se ve své vlasti dočkaly organizovaného chovu, avšak počátkem století je zastínily kočky perské. K restaurování plemene maine-coon v podobě, jakou známe z dnešních výstav, však došlo až v padesátých letech dvacátého století nadšenými americkými chovateli.

     První specialisovaná výstava koček na americkém kontinentě se uskutečnila v roce 1895 v New Yorku.

     V Evropě  se konala první výstava ušlechtilých koček v roce 1924 v Norimberku a v témže roce v Paříži.

     První výstava domácích koček se v Československu uskutečnila v roce 1962, první výstava ušlechtilých koček v roce 1967.

     Zhruba do poloviny devadesátých let se v České republice konaly i výstavy nižšího typu, tzv. speciální. Byly mezistupněm mezi propagační a národní výstavou, maximálním oceněním byla známka V1, CAC / CAP /. Od pořádání těchto výstav se již  upustilo.

    Světová výstava koček se koná v České republice poprvé. V roce 1998 bylo pořádající zemí Polsko a výstava se uskutečnila v Poznani, v roce 1999 převzali štafetu pořádání italští chovatelé a centrem výstavního dění se stalo Miláno. Chovatelé SCHK se pravidelně účastní Světových výstav FIFe a mnozí si již přivezli i vítězná ocenění.

 

 

 

Z historie chovu nejen mainských mývalích koček v České republice

 

  Než se pustíme do vyprávění o historii chovu mainských mývalích koček v České republice, bylo by namístě zmínit se o historii chovatelství koček v naší zemi obecně.

 

   V České republice se chovaly ušlechtilé kočky, zejména siamské, již před druhou světovou válkou. V roce 1926 se v Praze u Zlaté husy konala první doložená výstava koček, kde se však neposuzovalo. V srpnu 1938 v Karlových Varech tomu však již bylo jinak. Na této druhé doložené výstavě pořádané 1. DEKZV posuzoval dlouholetý předseda tohoto německého klubu, pan Konrád Hirschmann.

     V letech 1966 a 1967  dostávaly snahy chovatelů o organizovaný chov reálnou podobu. V listopadu 1966 se konala Celosvazová výstava drobného zvířectva na Pražském výstavišti. Součástí Celosvazové výstavy byla  i první poválečná výstava koček s mezinárodní účastí. V lednu 1967  byla v Praze založena první základní organizace chovatelů ušlechtilých koček, téhož roku založili organizaci i Brněnští a Litvínovští chovatelé.

     Další výstava s mezinárodní účastí se konala v prosinci 1967 v Brně. První mezinárodní výstava ušlechtilých koček se konala ve dnech 22. a 23. března 1969 v Praze. Bylo přihlášeno 116 zvířat. Na výstavě převažovala krátkosrstá plemena. V listopadu 1968 bylo tehdejší Československo přijato za řádného člena FIFe- Fédération Internationale Féline, vrcholné organizace některých evropských i mimoevropských klubů založené v roce 1949.

   Prvním českým mezinárodním posuzovatelem byl ještě před vznikem organizovaného chovatelství u nás pan Karel Trojan. Prvními posuzovateli po přijetí do FIFe se stali Dr. Albert Pintera, autor nezapomenutelné knížky „Kočky, kocouři a koťata“, a Dr. Hofmannová. Svou zkoušku složili na 3. MVUK SCHK v Brně v roce 1971.

SCHK uspořádalo v březnu 2000 v Praze Světovou výstavu koček, jíž se účastnilo téměř 1000 zvířat z celého světa. Mezi nimi 75 mainských mývalích koček....

  Po roce 1989 vznikly v České republice tzv. svobodné kluby Bohemia Cat Club  a Bohemians Edelkatze . Oba kluby pracovaly  pod záštitou World Cat Federation, celosvětové organizace chovatelů koček. Odštěpením části chovatelů z Bohemia Cat Clubu vznikl Regnum Felisis , který se později s Bohemia Cat Clubem opět sjednotil.

  V roce 1995 vznikl z části chovatelů sdružených v SCHK a Bohemia Cat Clubu Nezávislý chovatelský klub, suverénní klub s mezinárodním složením chovatelů se sídlem v České republice. Tento klub stál u zrodu tzv. felinoterapie – Návštěvní služby s ušlechtilými kočkami.

 

 

Subjekty zabývající se chovem ušlechtilých koček v České republice

 

Sdružení chovatelů koček, SCHK

vznik 1967, člen FIFe

Předseda Ing. Bohumír Mahelka, CSc., Brno

vlastní plemenná kniha, vlastní národní i mezinárodní rozhodčí

čtvrtletník Informační zpravodaj- barevně

 

 

Bohemia Cat Club

vznik 1992, člen World Cat Federation

Prezidentka Jana Karaffová, Praha

vlastní plemenná kniha, nemá vlastní rozhodčí

vydávání časopisu není známo

 

 

Bohemians Edelkatze 

vznik 1992, členství v mezinárodní organizaci není známo

Jednatelka Helena Balíková

vlastní plemenná kniha, nemá vlastní rozhodčí

vydávání časopisu není známo

 

 

Nezávislý chovatelský klub

vznik 1995, registrace na MV ČR 1998, samostatný subjekt

Nemá předsedu, statutární zástupce  je vedoucí plemenné knihy

Vedoucí plemenné knihy Daniela Hypšová, Mladá Boleslav

vlastní plemenná kniha, vlastní národní rozhodčí

vydává e-mailový dvouměsíčník Svět koček , občasník The Raggy´s pro chovatele ragdollů a občasník Informační věstník zooterapie. Zakladatel tzv. felinoterapie, Návštěvní služby s kočkami