Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bílé kočky a hluchota

20. 9. 2009

Bílé kočka hluchota

 

  Bílá barva srsti se vyskytuje u mnoha plemen ušlechtilých koček. V posledním desetiletí se stalo již běžnou praxí – a v mnoha chovatelských organizacích též povinností- nechat vyšetřit sluch bílých koček. Hluché kočky nemohou být použity v chovu.

  Bílá barva vzniká absencí melaninových pigmentových zrn v chlupu. Důsledkem je, že chlup je průsvitný a jeví se nám jako bílý. S bílou barvou srsti je spojena i pigmentace duhovky: bílé kočky mohou mít oči oranžové, modré, nebo jedno oko modré a druhé oranžové. Právě modrá barva duhovky je důsledkem nedostatku pigmentových zrn. Defektní sluch, tak často spojený s modrou barvou oka a bílou srstí, vzniká díky progresivní degeneraci důležitého sluchového orgánu ve vnitřním uchu. Souvislost mezi nedostatkem pigmentových zrn v oku a anomáliemi vnitřního ucha byla popsána u několika druhů savců : kočky, psa a myši.  Jedná se o genetický problém, kdy je  vnitřní ucho poškozeno již v ranných stádiích embryonálního vývoje. Výzkum ukazuje, že původ tohoto postižení může být vystopován až důležitému údobí ve vývoji embrya, kdy se vyvíjí neurální lišta.

V tomto období se z tvořících záhybů buněk vytvoří neurální trubice, která má velmi aktivní oblast: neurální lištu. Jak pokračuje vývoj embrya, vyvíjejí se zde buňky, které se později stávají základy mnoha tkání, orgánů a nervového systému (Hall 1988). K velmi důležitým buňkám, které se zde nacházejí, patří tzv. melanoblasty, které migrují dermálními vrstvami kůže, aby se dostaly k vlasovým folikulům, kde jsou známy jako melanocyty. Melanocyty dodávají melaninová zrna do rostoucího chlupu. Tímto způsobem se vybarvuje srst.

  Melanoblasty jsou schopny dostat se do všech částí těla, ale neplatí to vždy a někdy se melanocyty nemohou dostat na určitou oblast kůže- tak vzniká bílá skvrnitost. Tkáň očí se  nespoléhá pouze na migraci melanocytů a získává melanocyty i přímější cestou. Opět to však neplatí vždy a proto modrá barva oka znamená všeobecný nedostatek pigmentace oka. Může také částečně nebo úplně chybět tapetum lucidum, fluorescenční vrstva oka, která kočce pomáhá efektivně využívat i zbytkového světla při nočním vidění..

Také se někdy stane, že se melanocyty nedostanou k orgánům vnitřního ucha. Může dojít k rozpadu buněk Cortiho orgánu, který je nezbytný pro příjem zvukových vln a vysílání impulzů do mozku. Výsledkem je degenerace sluchového ústrojí a hluchota. Kočky mohou být hluché jednostranně (unilateral) nebo oboustranně (bilateral). Britský genetik R. Robinson uvádí: „Toto nutně vede k závěru, že určitá místa na neurální liště, ze kterých pocházejí melanoblasty, jsou buď nedostatečná nebo malofunkční. Je pravděpodobné, že toto nejsou jediné buňky, které jsou postižené. …Jinými slovy, funkcí genu W není vytvořit bílou srst. K tomu dochází jako k vedlejšímu efektu. Primární funkcí genu je anomálie normální funkce neurální lišty. Přesná povaha anomálie je neznámá, ale následky nemohou být jiné než vážné, kvůli důležitosti buněk z neurální lišty v embryonálním vývoji.“

Bílá koťata mohou mít na hlavě malou barevnou skvrnu, která mizí v dospívání. Říká se jí „genová skvrna“ a podle ní poznáme, jaká barva se „skrývá“ pod bílou srstí. Gen W způsobující bílou barvu je totiž epistatický, tj.  má schopnost překrýt a umlčet geny zodpovědné za zbarvení, které kočka nese. Koťata s barevnou skvrnou na hlavě jsou heterozygotní- mají genotyp Ww – tedy pouze jednu alelu pro bílé zbarvení. Pozorování ukazují, že taková koťata zpravidla nebývají hluchá na rozdíl od čistě bílých koťat a to zejména u bílých modrookých koťat nebo u koťat s jedním uchem modrým a jedním oranžovým. Hluchota se objevuje na té straně, kde je modré oko. Podobný efekt může mít příliš velký podíl bílé skvrnitosti, tedy genotyp SS.

   V chovatelských organizacích je zpravidla povolováno páření slyšících bílých oranžovookých koček s plnobarevnými a není povolováno páření bílých jedinců mezi sebou, či páření s  bílými modrookými neboť by mohlo mít za následek narození hluchých koťat.

  Modrá barva oka siamsky zbarvených koček má jiný genetický základ, než modrá barva bílých a bíle skvrnitých koček s velkým podílem bílé.

 

Použitá literatura:

 White Cats and Deafness- Robinson, R.