Jdi na obsah Jdi na menu
 


BNP - jeden z markerů v časné diagnostice onemocnění srdce

20. 9. 2009

 

BNP - Brain Natriuretic Peptide

 

 

BNP (brain natriuretic peptide) je jeden z natriuretických peptidů, který byl objeven v mozku prasat. Je to myokardiální hormon, který je velmi citlivým indikátorem změn tlakových poměrů v srdci. Jeho hodnoty jsou zvýšené také u jaterní cirhózy. Nebyla prokázána souvislost s ledvinovou nedostatečností a zvýšenými hodnotami BNP.

U lidí se BNP vylučuje v srdeční komoře a u psů v atriu (předsíni). Některé myoendokrinní buňky atria syntetisují jak ANP (atrial natriuretic peptide), tak BNP. Od podzimu 2007 se stanovení hodnoty  BNP v krvi používá jako markeru k časnému rozpoznání onemocnění srdce, protože BNP není  natolik druhově specifický jako ANP. Neprovádí se přímo stanovení BNP, který má velmi krátký poločas rozpadu, ale stanovení produktu jeho štěpení Nt-proBNP. Jeho stanovení se provádí z krve nebo plazmy  CardioScreen Elisa testem. Na základě koncentrace BNP lze zjistit, zdali se jedná o srdeční nebo respiratorní onemocnění.