Jdi na obsah Jdi na menu
 


HCM u Mainských mývalích koček

20. 9. 2009

DNA test k určení Hypertrophic cardiomyopathy

aktulaizovaný v dubnu 2007

zdroj: http://www.pawpeds.com/healthprogrammes/hcmdnatest.html

 

 

    Genový test na určení Hypertrofické kardiomyopatrhie je dostupný od roku 2006. Lze jím identifikovat kočky se specifickou genetickou mutací v genu kódujícím  protein vázající myosin (MyBPC 3), kterému se také říká HCM1. Ukazuje se, že tato mutace souvisí s HCM v určitých liniích mainských mývalích koček. Je nyní také jasné, že  tato mutace je také spojena se zvýšeným rizikem rozvoje klinické formy HCM u celé populace mainských mývalích koček. V současné době není přesně známo, jak zvýšené riziko nyní je. V budoucnu je třeba provést další studie , abychom získali více informací.

 

Je třeba říci, že v lidské populaci se HCM vyskytuje také a je za ni zodpovědno mnoho různých genetických mutací, které mohou způsobit totéž onemocnění.U koček je pravděpodobně stejná situace. Podle současných statistik zhruba polovina mainských mývalích koček, nichž byla diagnostikována HCM buď echokardiograficky nebo nekropsií má mutaci HCM 1. U zbylé poloviny je toto onemocnění pravděpodobně způsobeno jinou mutací nebo jinými příčinami.

 

   To tedy znamená, že absence HCM 1 nevylučuje, že kočka v budoucnu onemocní HCM.Znamená to pouze, že pokud tato choroba propukne, bude její příčinou jiná mutace, kterou dosud neznáme, či jiné okolnosti. Pochopitelně, že týmy vědců tyto mutace intenzivně hledají. Kočky, které budou v testu pozitivní nemusí nutně onemocnět HCM a zemřít na tuto chorobu. U některých koček se může vyvinout velmi mírná forma onemocnění a mohou žít docela pohodlný život, u jiných nemoc nepropukne vůbec. Zatím nejsou známy příčiny tohoto jevu.

 

Ve Švédsku se v chovu doporučují tato patření:

  • Doporučuje se, aby všechny mainské mývalí kočky používané v chovu byly testována na přítomnost HCM 1, aby bylo známo, zda nesou tuto mutaci. Výjimkou jsou kočky,  jejichž oba rodiče jsou HCM 1 negativní.
  • Nedoporučuje se používat tento test pro jiná plemena, ledaže by  měla v předcích mainské mývalí kočky. Tento test byl vyvinut pro MCO a mutace byla nalezena u MCO.
  • Doporučuje se vyšetřit kočky ještě ultrazvukem, protože tak mohou být odhaleny HCM způsobené jinou mutací či příčinou, než je HCM1.
  • Rozhodnutí týkající se chovu by měla být činěna opatrně. V současnosti laboratoře hlásí okolo 33-35% pozitivních výsledků testu HCM1 mezi testovanými MCO. To znamená, že je  pravděpodobné, že nejméně jedna  třetina všech MCO má nejméně jednu kopiii genu HCM1. Vyřazení všech těchto koček z chovu by mohlo být velmi nebezpečné pro budoucí zdraví plemene. Z tohoto důvodu není doporučitelné, aby kočky s jednou kopií HCM 1 ( heterozygoti) byly okamžitě vyřazeny z chovu. Heterozygotní jedinci mohou být využíváni pro zachování genetické variability. V současné době nelze objektivně říci, které kočky jsou důležité pro udržení genetické variability a které ne. Je tedy zcela na uvážení majitele kočky nebo kocoura, zdali své heterozygotní zvíře v chovu ponechá. Heterozygotní kočky by měly být pářeny pouze s negativními kočkami, aby se snížilo riziko narození postižených koťat. Postupně, negativní koťata z těchto linií, mají být vybírána pro chov.
  • Není doporučeno používat homozygotní nositele HCM 1 pro chov.

 

Test DNA

 

   Genetické testování mainské mývalí kočky na mutaci genu HCM1 (MyBPC 3) provádí několik laboratoří. Zde jsou některé z nich, ovšem pochopitelně ne všechny:

 

  • USA : Washington State University (Dr. Kate Maurs)
  • Německo: Laboklin
  • Francie: Antagéne

 

   Test je založen na EDTA celé krve (0,5 – 1 ml) nebo speciálních buněčných stěrech (?). Pokud si přejete poslat krevní vzorky, prosím mějte na paměti, že musí být speciální vybavení na zaslání krve do různých zemí. Veterinární lékař nebo pošta by vás měli informovat. Cytobrushes (buněčné kartáče?) jsou k dispozici na požádání v různých laboratořích. Váš veterinární lékař by měl prověřit identifikaci zvířete (mikročip nebo tetování) pře odběrem krve nebo stěrem. Většina laboratoří poskytuje informace jak stěry odebrat. Pokud mají být výsledky vyšetření zaslány do registru zdravotního programu, potom je nutné uvést adresu.

V registru PawPeds jsou zatím registrovány i výsledky koček neoznačených mikročipem či tetovaných. Zde je uvedena poznámka „No permanent ID“ (nemá trvalou identifikaci). V budoucnu však již bude PawPeds  odmítat zveřejnění takových výsledků, nebude-li zvíře označeno mikročipem nebo tetováním.